:
  |    

 /

Baroanas bloks

←  
1 2 

Rīgas Tehniskā universitāte

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

BAROŠANAS BLOKA PROJEKTS

Kursa darbs

III REPJ3

Arturs M

Apl.Nr. 991..............

Rīga- 2003

Anotācija:

UDK-621.314.5

Sprieguma pārveidotājs konvertē spriegumu no 12V lidzsprieguma 220V maiņsprieguma.

_____________________________________________________________________________

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Kursa darbam studentam Arturam Mineikisam 991REP045 analogās iekārtās.

Izstrādāt principiālo elektrisko shēmu DC/AC barošanas blokam.

Darba jauda.......................................................100W

Maiņspriegums izeja.........................................220V5% ; 50Hz0.5%

Lidzspriegums ieeja..........................................12V ; 10%

Harmoniku koeficients, ne lielāks par ..............3%

Stabilitāte spriegumam, ne lielāka par .............1%

Anotācija:

Darbā aplūkots sprieguma pārveidotāja aprēķinājums. To struktūrshēma, principiāla elektriska shēma, aprēķinājumu daļā noradītas atbilstošas formulas lai pareizi izvelēt elementus, gan arī elementu nominālas vērtības.

Izstrādātas iekārtas struktūrshēma.

2. zīm.

Slēdži - tranzistori VT1 un VT2.

Ģenerators - tranzistori VT3 un VT4

Transformators TX3

Detaļu specifikācija.

Tranzistori:

VT1,VT6 - KT827A;

VT2,VT5 - KT814;

VT3,VT4 - KT315;

Diodes:

D1,D2 - k213;

Kondensatori:

C1,C2 - 2,7F; 25V

Rezistori:

R1,R8 - 6,8kΩ 10% ; 0,25W

R2,R7 - 1,2kΩ 10% ; 0,25W

R3,R6 - 180kΩ 10% ; 0,125W

R4,R5 - 5,6kΩ 10% ; 0,125W

Multivibratora aprēķins:

Dots:

Ubar. = 12V, f= 50Hz tu = 0,01S

T = 1/ƒ = 1/50 = 0,02S

1) Tranzistora izvelējums:

Uk.b. > Ubar. = 12V; Ub.e > Ubar. = 12V;

ƒ = 50Hz zemfrekvences tranzistors, tad der KT315; h21e = 50

(h21e- Statiskais strāvas pārvades koeficients bipolaraja tranzistora shēmā ar kopējo emiteru).

Uk.e = 35V; Ue.b.atgr. = 15V; Ik.max. = 100mA; h21e = 50...350

2) Rezistoru aprēķins:

Ik.max = 0,7 Ik.max.pieļauj. ; Rk = (Ubar. Uk.e.piesāt) / Ik.max.=

=Ubar. / Ik.max.papild. = 12/ (0,7*100) = 170Ω

Pieņemam Rk = 180Ω ( rinda E12, precizitāte = 10%)

Tagad atradīsim Rb:

q = 1,5 piesātinātības koeficients

Rb = Rk*h21e.min / q = 180*50 / 1,5 = 6KΩ

Tagad, pieņemsim, ka Rb = 5,6Ω ( rinda E12, precizitāte = 10%)

3) Atradīsim kondensatoru (C)

C1=C2= tu / (0,7*Rb) = 0,01 / (0,7*5,6*10³) = 2,6F

Tad pieņēmām, ka C= 5,6KΩ ( rinda E12, precizitāte = 10%)

Pārbaude: f.kom = 0,715 /(Rb*C) = 49,6 Hz

Pārbaudīsim, cik ilgu laiku darbojas frontes:

tf= t1-t0

t0 t1 t

tf1=tf2=2,3*Rk*C= 1,02mS tf

max (tf)< min (tu,tn)

min (tu,tn) = 0,01S = 10mS 1.graf.

max (tf) = 1,02mS

10mS>1,02mS, tad multivibratora noteikumi izpildās

Diagrammas:

Uiz1

Ubar

Uk.e.piesāt.

t

Ub.e.2

Ub.e.1u

Ub.e.piesāt

t

Ubar

Uiz2

Ubar

t.f Uk.e.p

t

tu

Ub.e.2 Ub.eap.

Ub.e.2u

Ubar

T

2.graf.

Tranzistoru parametri:

Tranzistora

tips Uk.e

Maksimālais

[ V ] Ik

Maksimālais

[ A ] h21e

Uk.e

piesātināts

[ V ] Pk.

max

[ W]

KT827A 100 20 750.....1300 1 125

KT814A 25 2 40 0,6 3

KT315 35 0,1 50....350 0,4 150m

VT3,VT4 KT315

C1=C2=2,7F * 25V

Rk1=Rk2=180Ω 10%

Rb1=Rb2=5,6kΩ 10%

Piz=100W

Ubar=12V

I=U/R P=U*I

I=P/U=100/12=8,5A

Ik(VT6)=8,5A

VT6 KT827A; h21e=5*10³;

Ib(VT6)=Ik/h21e= 8,5/5*10³=1,7mA

Ib(VT6)=1,7mA

R8=Ubar/Ib(VT6)=7000Ω≈7kΩ

Pieņēmām, ka R8=6,8kΩ ( rinda E12, precizitāte = 10%)

VT5 KT814A; h21e=40

Ib(VT5)=Ik/h21e=0,0017/40=0,05mA

R7=(Ubar-0,7)/8,5≈1,33kΩ

Pieņemsim, ka R7=1,2kΩ ( rinda E12, precizitāte = 10%)

R7=R2=1,2kΩ 10%;

PizR7≤100mW, tad M=0,25W

R8=R1=6,8kΩ 10%;

PizR8≤100mW, tad M=0,25W

M- siltuma izdalīšana

Apskatīsim tranzistoru VT6

VT6 KT827A

Darbības režīms: atslēgu tranzistors

Maksimāla jauda, kuru var izturēt šis tranzistors ir 125W

Piesātinātības jauda: Piz ≈ 8,5W

Caur VT6 kolektoru plūst strāva Ik=8,5A

Transformatora ieejas pretestība Rin,trans=1,4Ω

Ik,A

20

9 Ib=2mA Maksimālu režīmu

8 apgabals

Ib=0 Uk.e,V

0

12 20 40

3.graf.

Piz=100W, Uie.=12V, Uiz=220V

n= Uiz/Uie.= 19 Riz.=480Ω

Rekv.= Riz./n²=1.32Ω

Ekvivalentā shēma: R=U/I, I=12/1.32≈9A

Laika diagrammas:

U=12v

Ub(VT5)

Uk(VT5)

12V

Uk(VT6)

12V

t

t0 t1 t2 t3

4.graf.

t1-t0=tf=1mS frontu laiks

t2-t0=tu=10mS (50Hz) impulsa ilgums

T=t3-t0=tf

Multivibratorā izeja signālforma.

Ik(VT6)

0 T/2 T t

0 T/2 T t

4.graf.

Aprakstot Furjē rinda:

y= π/2 π/4 * (cosx + (cos3x)/3² + (cos5x)/5²)

No

←  
1 2 Copyright © 2005—2007 «Mark5»