:
  |    

 /

Strahovanie

←  
1 2 3 4 5 6 7 

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts

Kursa darbs

studiju kursā: Apdrošināšana

Apdrošināšanas būtība, nepieciešamība un piedāvātās iespējas.

Rīga 2000

Saturs

Ievads

1.Kravu apdrošināšana

2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana

3.Zaļā karte

4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem

5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā

6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana

7.Īpašuma apdrošināšana

7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana

8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

9. Celtniecības risku apdrošināšana

10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana

11. Pārapdrošināšana

Secinājumi un priekšlikumi

Izmantotās literatūras un avotu saraksts

Ievads

Apdrošināšana, tāpat kā jebkurš cits uzņēmējdarbības veids pakļauts tirgus pamatlikumam - pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tādejādi pats apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība, piemēram, Polise, negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstas ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis, kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits.

Ir ļoti svarīgi panākt to, lai sabiedrība saprastu ka apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju maksātspējas, bet arī no likumdošanas un kontrolējošo struktūru darba. Pie mums, diemžēl, daudzi likumi tiek pieņemti ar novēlošanos. Piemēram, likuma Par valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju projekts bija sagatavots jau 1993.gadā, bet ministru kabinets to pieņēma aptuveni trīs gadus vēlāk.

Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās.

Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un kāda var būt apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:

1) Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt apdrošināšanas nozīmi;

2) Izpētīt dažādu apdrošināšanas nozaru piedāvātās iespējas gan juridiskām, gan fiziskām personām;

3) Izstrādāt priekšlikumus.

Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās iespējas, tādēļ tiks pētīti atsevišķi apdrošināšanas veidi, kuri ir atlasīti pēc autora izvēles.

1.Kravu apdrošināšana.

Ikvienas kravas pārvadājums ir pakļauts dažādiem riskiem, tāpēc kravas nosūtītājs vai saņēmējs ir ieinteresēts, lai viņa preču krava tās transportēšanas laikā tiktu saglabāta bez bojājumiem vai zudumiem. Iespējamos zaudējumus var samazināt, kravas apdrošinot, taču nepieciešams izvēlēties drošu sadarbības partneri apdrošināšanas sabiedrību. Konsultējot apdrošināšanas jautājumos Apdrošināšanas sabiedrībai ne tikai jāgarantē kompensācijas saņemšana kravas bojājumu vai zaudējuma gadījumā, bet arī jāpalīdz klientam tā biznesā. Sabiedrība sniedz informāciju, kā uzlabot kravas transportēšanas apstākļus, kā samazināt risku iespējamību un kā pareizi veikt dokumentu noformēšanu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Savlaicīgi uzsākot kravas apdrošināšanas jautājumu risināšanu, iespējams noslēgt abpusēji izdevīgu un veiksmīgu apdrošināšanas līgumu. Līgums rūpīgi jāsagatavo Lai varētu noslēgt kravu apdrošināšanas līgumu, klientiem ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:

pirkšanas pārdošanas līgumu;

kravas transportēšanas pavadzīmi konosamentu, CMR u.c. (tajā norādīts transporta līdzeklis un kravas sastāvs);

rēķinu, kurā norādīta kravas vērtība;

uzņēmuma reģistrācijas apliecību (juridiskām personām) vai pasi (fiziskām personām).

Ļoti svarīga ir vienošanās ar klientu par to, kādi riski tiek segti, jo tas abām līgumslēdzējām pusēm palīdz izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Risks jānovērtē precīzi un pilnīgi Tikpat saprotama ir arī nepieciešamība sabiedrībai iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par apdrošināto kravu, kura palīdz precīzāk novērtēt risku. Vēlams iesniegt šādu informāciju un dokumentus:

kravā ietilpstošo preču veidus, to iesaiņojumu, daudzumu un svaru;

kā krava tiks novietota transporta līdzeklī, piemēram, kuģī uz klāja vai tilpnē, kā to nostiprina;

kuģa nosaukumu, ja iespējams tā būvēšanas gadu, karogu utt. (ja kravu pārvadā ar kuģi);

kravas iekraušanas, pārkraušanas un izkraušanas vietas (ostas, pilsētas u.tml.);

ziņas par kravas vērtību.

Iesaka labāko risinājumu Apdrošināmos riskus nosacīti varētu iedalīt divās grupās, un, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, apdrošināšanas sabiedrības kravu apdrošināšanas speciālisti palīdz izvēlēties katram pārvadājumam atbilstošāko apdrošināšanas variantu. Vienkāršākais variants aptver kravas apdrošināšanu transporta līdzekļu avāriju gadījumiem, bet visu risku apdrošināšana papildus vēl ietver zādzības, ūdens iedarbību uz kravu un tās noskalošanu no kuģa klāja, kravas bojājumus, to iekraujot vai izkraujot, dabas katastrofas un citus riskus. Lielas un dārgas kravas, kuras tiek apdrošinātas par ievērojamām summām, noteikti papildus vēlreiz tiek pārapdrošinātas Anglijas, Vācijas vai Šveices apdrošināšanas kompānijās. Pārapdrošināšana ļauj ievērojami drošāk justies ne tikai apdrošinātājam, bet arī klientam. Izmanto starptautiskus noteikumus Apdrošinot kravu pārvadājumus, daudzas apdrošināšanas sabiedrības strādā pēc citu valstu noteikumiem, piemēram, sabiedrība BALTA strādā pēc Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem (Institute Cargo Clauses), kā arī pēc sabiedrības pašas izstrādātajiem divu veidu kravu apdrošināšanas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto galvenokārt kravu pārvadājumu apdrošināšanā starpvalstu tirdzniecībā, un apdrošināšanas polise tiek noformēta angļu valodā, sabiedrības izstrādātos pielieto pārvadājumos pa Latviju, Baltijas valstīm, Baltkrieviju, Ukrainu un Krievijas Eiropas daļu. Apdrošināšanas

←  
1 2 3 4 5 6 7 Copyright © 2005—2007 «Mark5»