:
  |    

 /

Strahovanie zizni

←  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts

Kursa darbs

studiju kursā: Apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšanas raksturojums.

Rīga 2000

Saturs

Ievads

1. Dzīvības apdrošināšanas apraksts

2. Dzīvības apdrošināšanas veidi

2.1. Jauktā dzīvības apdrošināšana

2.1.1. Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā

2.2. Bērnu apdrošināšana laulībai

2.3. Rentes (annuitātes ) apdrošināšana

2.3.1. Rentes apdrošināšanas noteikumi

2.4. Pensijas apdrošināšana

3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdrošināšanas sabiedrību dzīvības apdrošināšanas piedavājumi

3.1. Apdrošināšanas sabiedrības LATVA uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

3.1.1. Dzīves apdrošināšana bērnu izglītībai . Uzkrājošā programma 5+5

3.1.2. Uzkrājošā dzīves programma Klasika

3.1.3. Uzkrājošā dzīves programma Mērķa ieguldījums

3.1.4. Programma Garants

3.1.5. Par darba devēja līdzekļiem

3.2. Apdrošināšanas sabiedrības RĪGAS FENIKSS dzīvības apdrošināšana

3.2.1. Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu

3.2.2. Dzīvības riska apdrošināšana

3.2.3. Saistīto dzīvību apdrošināšana

Secinājumi un priekšlikumi

Izmantotas literatūras saraksts

Ievads

Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums Par apdrošināšanas līgumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi sekmēs apdrošināšanas tirgus tālāku attīstību un sakārtošanu, kā arī precizēs apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju savstarpējās attiecības. Apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība , negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstās ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis, kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits. Līdz šim apdrošināšanas firmām Latvijā bija samērā neizdevīgs bizness, cilvēks vairāk nodarbojās ar ikdienišķiem eksistences jautājumiem un tā īpaši nedomāja, ka ar viņu kas slikts varētu notikt. Aktīvajā dzīves posmā mēs katrs esam pieradis pie noteikta ienākuma un komforta līmeņa. Nenoliedzami, to vēlamies saglabāt pēc iespējas ilgāk lai būtu drošiem par savu nākotni. Dzīvības apdrošināšana var ļaut ilgtermiņā izveidot finansu līdzekļu uzkrājumu un ļaus arī pēc aktīvā dzīves perioda saglabāt ierastās dzīves kvalitātes līmeni.

Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās.

Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas dzīvības apdrošināšanas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un kāda var būt dzīvības apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:

1) Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt dzīvības apdrošināšanas nozīmi;

2) Izpētīt dažu apdrošināšanas sabiedrību Latvijā piedāvātās dzīvības apdrošināšanas iespējas gan juridiskām, gan fiziskām personām;

3) Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.

1. Dzīvības apdrošināšanas apraksts .

Brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana balstās uz abu pušu brīvprātīgo piekrīšanu. Apdrošināšanas sabiedrība izstrādā apdrošināšanas noteikumus un nosacījumus, kuri tiek piedāvāti apdrošināšanas ņēmējam : tiek ieviesti atbilstoši ierobežojumi un izņēmumi apdrošināšanas līgumu noslēgšanai ; apdrošināšanas termiņi tiek stingri noteikti ; apdrošināšana sākas pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas ; apdrošināšanas summu un naudas summas saņemšanas nosacījumus noteic noslēdzot līgumu ar abu pušu vienošanos .

Tradicionāli , dzīvības apdrošināšana ir saistīta ar sēkojošiem riskiem :

- apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta )nāves gadījums;

- pagaidu un pastāvīgs darba spējas zaudējums ;

- darbības beigšana , izējot (vecuma) pensijā ;

- apdrošināšanas ņēmēja nodzīvošana līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām vai līdz notektajam līguma vecumam .

Šo risku iespējamība dzīvē veicina atbilstošo apdrošināšanas veidu attīstību . Piemēram , tiek veikti sekojoši apdrošināšanas veidi :

- jaukta dzīvības apdrošināšana- visizplatīts apdrošināšanas veids, tapēc , ka pie nodzīvošanas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām riskam var pievienot arī citus riskus , saistītus ar dzīvību , veselību , apdrošināšanas ņēmēja darba spēju ;

- bērnu apdrošināšana palīdz nodrošināt bērna interēses ( apdrošinātas personas) , kam par labu tiek noslēgts apdrošināšanas līgums , apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

- pensiju apdrošināšana tiek veikta pusmūžas vecuma personām , lai nodrošināt viņus ar papildienākumiem , viņiem izējot pensijā .

- renšu apdrošināšana - tiek veikta papildienakumu saņemšanai noteiktājos termiņos vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkrāto summu ;

- apdrošināšana nāves gadījumam garantē noteiktas summas izmaksu apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

2. Dzīvības apdrošināšanas veidi .

2.1. Jauktā dzīvības apdrošināšana

Jauktā dzīvības apdrošināšana ir viens no personas apdrošināšanas pamatveidiem . Individuālā dzīvības apdrošināšana nodrošina pilsoņu mantiskas intereses apdrošināšanas aizstāvēšana apdrošināšanas gadījumam iestājoties . Apdrošināšanas līgumi tiek slēgti ar deesposobnimi fiziskām personām .Tomēr , apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības ieviest ierobežojumus ,piem. , invalīdiem , kā arī ieviest vecuma robežas, piem., apdrošinātais

←  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Copyright © 2005—2007 «Mark5»