Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Международное публичное право /

Международное право

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Скачать реферат


СПИСОК ВОПРОСОВ

1. Поняття міжнародного права.

2. Україна і міжнародне право.

3. Форма, джерела міжнародного права.

4. Суб'єкти міжнародного права.

5. Об'єкт міжнародного права.

6. Функції міжнародного права.

7. Юридичне обов'язкові норми міжнародного права.

8. Кодификація міжнародного права.

9. Система і структура міжнародного права.

10.Поняття норми міжнародного права.

11. Норми «м'якого» права. Їхнє значення для розвитку сучасного міжнародного права.

12 . Класифікація норм міжнародного права.

13. Імперативні та диспозитивні норми міжнародного права.

14.Програмні і рекомендовані норми міжнародного права.

15.Цілі міжнародного права.

16. Принципи міжнародного права.

17. Звичайні норми міжнародного права.

18. Договірні норми міжнародного права.

19.Взаємозв'язок звичайних і договірних норм міжнародного права.

20.Міжнародна ввічливість.

21.Поняття міжнародно-правового регулювання.

22.Механізм міжнародно-правового регулювання.

23. Міжнародний правопорядок.

24.Міжнародно-правова відповідальність.

25.Поняття застосування норм міжнародного права.

26.Тлумачення норм міжнародного права.

27.Правила і способи тлумачення норм міжнародного права.

28.Тлумачення норм міжнародного права судами.

29. Суб'єктивна і об'єктивна сфери дії міжнародного права.

30. Територіальна сфера застосування норм міжнародного права.

31 .Розмежування сфер застосування міжнародного і національного права.

32. Міжнародне право і екстериторіальна дія національного права.

33. Співвідношення міжнародного і національного права. Значення проблеми.

34.Міжнародне право про взаємодію з національним.

35. Національне право про взаємодію з міжнародним.

36.Конституція України і міжнародне право.

37-Принцип незастосування сили в міжнародному праві.

38.Принцип мирного вирішення спорів.

39.Принцип поваги прав людини.

40. Принцип суверенної рівності.

41 .Принцип невтручання.

42.Принцип територіальної цілісності.

43.Принцип непорушності кордонів.

44.Принцип рівноправ'я та самовизначення народів.

45.Принцип співробітництва.

46.Принцип добросовісного виконання взятих на себе міжнародно-правових обов'язків.

47.Міжнародна правосуб'єктність держав.

48.Поняття держави в міжнародному праві.

49.Основні права і обов'язки держави.

50.Юрисдикція держави.

51 .Імунітет держав.

52.Прості і складні держави.

53.Міжнародне визнання держав.

54.Визнання урядів.

55.Правонаступництво держав.

56.Правонаступництво у відношенні договорів,

57.Зміни в державній владі і договори.

58.Правонаступництво у відношенні державної власності.

59.Правонаступництво у відношенні державних архівів.

60.Правонаступництво у відношенні державних б'оргів.

61.Територіальне верховенство держав. Поняття та значення.

62.Державна територія.

63. Державні кордони.

64.Міжнародні ріки.

65.Поняття та правове регулювання громадянства.

66.Право на дипломатичний захист,

67.Громадянство і правонаступництво у відношенні територій.

68.Апатриди. Поняття та правове регулювання статусу.

69.Біпатриди. Поняття та правове регулювання статусу.

70.Іноземці. Поняття та правове регулювання статусу.

71. Право притулку.

72.Права людини як галузь міжнародного права.

73.Норми про права людини.

74.Система органів зовнішніх зносин.

75.Початок і кінець дипломатичного представництва.

76. Спеціальні місії.

77. Функції дипломатичного представництва.

78. Дипломатичні привілеї і імунітети.

79. Дипломатичне право міжнародних організацій.

80. Консульських відносин.

81. Організація консульських установ.

82.Консульські функції.

83.Консульські привілеї та імунітети.

84.Поняття права міжнародних договорів.

85. Сторони в міжнародних договорах.

86.Право на участь в міжнародних договорах.

87.Стадії укладання договорів.

88.Повноваження при підписанні міжнародних договорів.

89.Ратифікація, затвердження, приєднання , міжнародних договорів.

90. Застереження до міжнародних договорів.

91. Депозитарій міжнародних договорів.

92.Вступ договорів в силу.

93.Форми договорів.

94.Дія договорів.

95.Порядок перегляду міжнародних договорів.

96.Недійсність договорів.

97.Призупинення і зупинення дії договорів. Міжнародні конференції.

98.Постійні міжнародні органи.

99.Поняття і види міжнародних організацій.

100.Правосуб'єктність міжнародних організацій.

101.Функції міжнародних організацій.

102.Членство в міжнародних організаціях.

103.Органи міжнародних організацій.

104.Генеральна Асамблея 00Н.

105.Рада Безпеки 00Н.

106.Головні органи 00Н.

107.СНД. Цілі і принципи.

108.Основні напрями діяльності СНД.

109.Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

110.Міжнародні організації в Європі.

111.Поняття спору та ситуації в міжнародному праві.

112.Механізм вирішення міжнародних спорів 00Н.

113.Механізм вирішення міжнародних спорів ОБСЄ.

114.Мирні засоби вирішення спорів.

115.Територіальне море.

116.Виключна економічна зона.

117.Свобода польотів в міжнародному повітряному праві.

118.Поняття міжнародного економічного права.

119.Цілі і принципи міжнародного економічного права.

120.Держава в міжнародних економічних відносинах.

121.Відповідальність держав і приватних осіб за порушення

норм міжнародного економічного права.

122.Транснаціональні корпорації як учасники міжнародних

економічних відносин.

123. Вирішення міжнародних економічних спорів.

124. Міжнародне торгове право.

125. Міжнародні торгові організації.

126.Уніфікація норм, які регулюють торгові зв'язки.

127.Міжнародне фінансове право.

128.Міжнародне інвестиційне право.

129.Поняття міжнародного кримінального права.

130.Склад злочину в міжнародному кримінальному праві.

131.Міжнародні військові трибунали.

132.Поняття міжнародного гуманітарного права.

133.Захист жертв війни.

134.Нейтралітет держав при веденні військових дій.

135.Міжнародно-правова концепція України.

1.Поняття міжнародного права.

МП - це самостійний нормативний комплекс, що являє собою сукупність юридичних норм, які створюються спільно суб’єктами МП з метою врегулювання їх взаємовідносин.

Основні ознаки МП:

МП – це сукупність норм і принципів

Ці норми створюються шляхом фіксованої (договір) або мовчазно вираженої (звичай) угоди між суб’єктами МП

Ці норми признаються суб’єктами МП в якості юридично обов’язкових

Реалізація норм МП забезпеч. примусом, форми, характер і межі якого визначаються в міждержавних угодах.

Сучасне МП не є однорідним за своїм соціальним змістом. У ньому відображені як ідеї демократії так і прогресивний вплив національних правових систем ряду держав.

2.Україна і МП.

Україна іде шляхом суверенного розвитку в напрямку демократії та побудови ефективних ринкових відносин. Саме сьогодні МП відіграє важливу роль у М правовому регулюванні, воно посідає значне місце у правовій системі України, нормативній співдружності міжнародних договорів та національних законодавств. МП виконує ряд функцій:

Регулююча (розробка правил поведінки між суб’єктами МП)

Координуюча і охоронна.

3.Форми, джерела МП.

Для МП джерела – це форма вираження міжнародно-правової норми. Джерела сучасного МП містяться в ст.38 Статуту міжнародного суду ООН 26.06.45 р.

Відповідно до цього документа до джерел МП належать :

1. міжнародні конвенції ,як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, точно визначені державами, що сперечаються.

2. міжнародний звичай як доказ загальної практики. Визнаної в якості правової норми.

3. загальні принципи права, визнані цивілізованими націями.

4. судові рішення і доктрини, найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй у якості допоміжного засобу для визнання правових норм.

5. акти МО і конференції

Для того щоб бути джерелом МП повинні виконуватись наступне:

Не заперечувати принципам МП

Розповсюджуватись на ці держави, якими були прийняті.

4.Суб’єкти МП.

Суб’єкт - це учасник Мвідносин, що

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Copyright © 2005—2007 «Mark5»