Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Математика /

Абсолютна величина дiсного числа. Властивостi абсолютних величин

Лекцiя

Тема:Абсолютна величина дiсного числа.Властивостi абсолютних величин.

Змiннi i сталi величини.Функцiя.Парнiсть,непарнiсть,перiодичнicть,моно-

тоннicть.Складна функцiя.Класифiкацiя функцiй.Перетворення графiкiв.

ПИТАННЯ.

1.Дiйснi числа.Абсолютна величина (модуль) дiйсного числа.Властивостi

абсолютних величин.

2.Сталi i змiннi величини.Iнтервали -окрестнiсть.

3.Означення функцiï ,область означення,множина значень функцiï.Способи

завдання функцiï.Складна функцiя.

4.Парнiсть,непарнiсть функцiï.Зростаючи i спадаючи функцiï.Обмеженi функцiï.

Периодичнi функцiï.

5.Класифiкацiя функцiй.

6.Перетворення грификiв.

ОЗНАЧЕННЯ.Абсолютною величиною (або модулем) дiйсного числа x (позначається |x|) називається невiд’ємне дiйсне число,задовольняюче умовам:

| Х, якщо Х>0

|X|= 0,треба перейти до нових одиниць масштабу.Одиницю масштабу на осі Ох залишило незмінною, а за одиницю масштабу по осі Оу візьмемо добуток М на стару одиницю і побудуємо графік функції у=f(х) в нових одиницях масштабу

5) у=f(х+с), у=f(kx)

Графік функції х+с  Х отримуємо і графіка функції у=f(х) непосреднім переміщенням його переменною осі с Ох на с одиниць масштабу вліво, якщо C>0 (і вправо, якщо С0,(kx)  x отримуємо із графіка у=f(х) непосреднім розтягненням його в 1/k разів по напрямку осі Ох.

6) Перенесення графіка паралельно осі ординат g(x)=f(x)+a

Приклади: у=х+2х

у= -3cos(2x+(п/6))

у=х+sinx

7) Графічне рішення

8) Графічне рішення систем

х+у=2

х-2у=1

х=5/3, у=1/3.
Copyright © 2005—2007 «Mark5»