Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Психология /

10 теми по психології і педагогіці

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

П

ід "принципами навчан" ня розуміють визначену с-му вихідних, основних дид. вимог до навч., виконання яких забеспечує його необхідну ефективність. Умовно їх можна поділити на:

 філосовські – науковість, системність;

 психологічні – індивідуальний підхід до учнів;

 суто дидактичні – систематичність,міцність

засвоєннязнань тощо.

Принципи:

1. Виховне навчання.Погляди й переконання схильності та інтереси, що отримуються в процесі навчання залежно від того як, і яких знань вони набувають.

2. Зв’язок навчання з життям.Мета і зміст навчання повинні розкривати їх місце і значення в навколишньому світі у реальному житті.

3. Науковість освіти. Зміст освіти має відображати об’єктивні факти, закони, теорії.

4. Системність, систематичність. Взаємозв’язок блоків чи опорних знань, без яких неможлива констатація фактів
Copyright © 2005—2007 «Mark5»