Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Товароведение /

Штрихове кодування товарів в Україні

←предыдущая  следующая→
1 2 3 Скачать реферат


РЕФЕРАТ

З дисципліни “Стандартизація і сертифікація”

На тему

Особливості штрихового кодування товарів та послуг в Україні

Тернопіль-2004

ПЛАН

1. Загальні поняття про систему штрихового кодування товарів та послуг в Україні

2. Особливості штрихового кодування продукції підприємства

3. Основні нормативні акти про штрихове кодування

Список використаної літератури

1. Загальні поняття про систему штрихового кодування товарів і послуг в Україні

Після здобуття незалежності і початку впровадження ринкових умов господарювання в Україні виникла потреба чіткого роспізнавання продукції, що поставляється в України з інших країн, де в цей час вже існувала чітка система кодування товарів за допомогою штрихкодів - система EAN•UCC. Першим кроком в напрямку впровадження цієї системи Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.93 р. № 180 "Про організацію виробництва електронних касових апаратів, ваго-касових комплексів, систем і засобів штрихового кодування". Постановою затверджені заходи щодо розробки та виготовлення технічних засобів штрихового кодування.

Система EAN•UCC — всесвітня міжгалузева система стандартів, методик ідентифікації та штрихового кодування;

Ідентифікаційний номер EAN•UCC — номер, сформований відповідно до стандартів системи EAN•UCC з метою забезпечення однозначної ідентифікації об’єкта обліку, зокрема торгової одиниці (товарної позиції);

Штриховий код EAN•UCC — штриховий код, сформований відповідно до стандартів системи EAN•UCC, в якому, зокрема, кодується ідентифікаційний номер EAN•UCC.

До штрихових кодів EAN•UCC належать декілька символік штрихових кодів, наприклад, штрихові коди EAN-13 та EAN-8 можуть застосовуватися для маркування торгових одиниць, штриховий код UCC/EAN-128 може застосовуватися для маркування транспортних одиниць.

Система штрихового кодування Система EAN•UCC вводиться з метою:

1. Створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, удосконалення систем обліку продукції;

2. Підвищення конкурентоспроможності українських товарів на вітчизняному та зарубіжному ринках;

3. Скорочення часу товарообігу за рахунок застосування електронних засобів обліку при виробництві товару, його складуванні, транспортуванні, реалізації та звітності державним органам.

Згідно наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 р. №255 набуло чинність нове Положення про штрихове кодування товарів.

На перший погляд, нове Положення про штрихове кодування товарів (далі — Положення) мало чим відрізняється від попереднього, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 р. №530 (далі — Попереднє положення). Але відмінності все ж є, і досить істотні.

Вони пов’язані з Рішенням Держпідприємництва від 13.05.99 р. №17-33/5, де зазначено про невідповідність Попереднього положення Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності”. Наприклад, підпункт 1.3.1 Попереднього положення містив таке: “Кодування товарів внутрішніми штриховими кодами EAN здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності відповідно до чинних нормативних документів Асоціації “ЄАН-Україна”.

Однак нормативні акти, які містять такі правила і норми, відповідно до постанови КМУ від 28.12.92 р. №731, підлягають державній реєстрації. Таким чином, нормотворчість Асоціації “ЄАН-Україна” фактично була виведена з-під контролю держави у формі реєстрації в Мін’юсті. У новому Положенні немає такої категоричності щодо прав Асоціації “ЄАН-Україна”; є лише згадка про необхідність дотримання специфікацій Асоціації, а не її наказів.

У новому Положенні немає й вимоги про обов’язкове штрихове кодування всіх товарів, крім зазначених в Попередньому положенні. Тепер чітко сказано, що штриховому кодуванню підлягають товари, щодо яких таку вимогу встановлено законодавчими актами (передусім, законами).

Такі вимоги (на думку Мінекономіки) наразі є щодо алкогольних напоїв, тютюнових виробів, аудіовізуальних творів, лікарських товарів. Щодо останніх трьох видів товарів Мінекономіки, напевно, перегнуло палку, оскільки ані Закон від 23.03.2000 р. “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм”, ані Закон “Про лікарські засоби” не містять вимог про штрихове кодування (натомість, такі вимоги є в інших актах — Правилах роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджених постановою Кабміну від 04.11.97 р. №1209, та Наказі МОЗ від 03.05.2001 р. №163 “Про затвердження Вимог до інформації про застосування лікарського засобу”).

Обов’язковому штрихкодуванню підлягають лише ті товари, щодо яких ця вимога встановлена законодавчими актами:

• алкогольні напої;

• тютюнові вироби;

• аудіовізуальні твори;

• лікарські товари.

Інші товари маркуються на добровільних засадах. Кодування товарів внутрішніми штрихкодами EAN здійснюється відповідно до специфікацій Асоціації “ЄАН-Україна”. Нечітко сказано про те, чи для суб’єктів малого підприємництва зменшуються розміри внесків за отримання штрихкодів.

Це Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 року №574 “Про впровадження штрихового кодування товарів”.

Положення поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, що діють в Україні.

Маркування товарів штриховими кодами EAN•UCC здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до вимог чинних державних стандартів, інших нормативно-правових актів України, специфікацій міжнародної асоціації EAN International та національної організації EAN — Асоціації Товарної Нумерації України “ЄАН-УКРАЇНА”.Суб’єкти підприємницької діяльності — всі учасники ринку (вітчизняні та іноземні особи), що здійснюють в Україні виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, основною метою діяльності яких є одержання прибутку.

Товар — продукт праці, який виробляють не для власного використання, а для продажу споживачам;

Імпортні товари, які марковані штриховими кодами EAN•UCC відповідно до вимог вищезазначених документів, не підлягають обов’язковому перемаркуванню іншими штриховими кодами EAN•UCC.

Обов’язковому маркуванню штриховими кодами EAN•UCC підлягають:

• алкогольні напої та тютюнові вироби;

• примірники аудіовізуальних творів та фонограм;

• лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачено чинними законодавчими актами України.

Маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN є одним із документів, що надає вітчизняний виробник для застосування до нього умов захисту вітчизняного ринку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року №347 “Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

Постанову Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року №347 “Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”

Згідно з правилами системи EAN•UCC та повноваженнями, наданими національній організації EAN — асоціації “ЄАН-УКРАЇНА” Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року №821 “Про Асоціацію Товарної Нумерації України (ЄАН-УКРАЇНА)”, присвоєння ідентифікаційних номерів EAN•UCC в Україні здійснює асоціація “ЄАН-УКРАЇНА”.

Підприємства, що діють у складі міжнародних об’єднань, мають право, згідно з документами міжнародної асоціації EAN International, при маркуванні своїх товарів штриховими кодами застосовувати ідентифікаційні номери EAN•UCC, які їм присвоїли асоціація “ЄАН-УКРАЇНА” або національні організації EAN інших країн.

Товари, які на підприємствах торгівлі піддають додатковому перерозподілу у малих обсягах, перефасуванню, подрібненню партій тощо для реалізації кінцевому споживачу, а також товари, на яких штрихкодові позначки EAN•UCC відсутні або не відповідають чинним нормативним вимогам, підприємства торгівлі можуть самостійно кодувати ідентифікаційними номерами EAN•UCC обмеженої циркуляції та маркувати відповідними штриховими кодами згідно з вимогами чинних державних стандартів та специфікацій асоціації “ЄАН-УКРАЇНА”.Ідентифікаційний номер EAN•UCC обмеженої циркуляції — номер, який присвоюють одиниці обліку (товарній позиції) відповідно до вимог державних стандартів та специфікацій національної організації EAN. Він є унікальним і однозначним у визначеному обмеженому середовищі та призначений для використання тільки в цьому середовищі.

Заборонено суб’єктам підприємницької діяльності маркувати штриховими кодами EAN•UCC товари (крім зазначених у пункті 6), яким не

←предыдущая  следующая→
1 2 3 Copyright © 2005—2007 «Mark5»