Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Педагогика /

Роль классного руководителя в формировании национального самосознания и формировании межнациональных отношений

←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 Скачать реферат


культуры будет вестись параллельно со знакомством с культурой, традициями и обрядами других народов. Это поможет преодолеть чувство на

циональное самомнение, само¬возвеличивание, чувство нацио¬нальной исключительности и позволит почувствовать учащимся место белорусской культуры, как равной среди равных в ряду других культур народов мира.

Список использованной литературы

1. Адзиев А Межнациональные семьи и вопросы воспитания // Советская педагогика 1991 №12

2. Анатольева Н. С. Культура асобы i міжнацыянальныя адносіны / / Адукацыя i выхаванне - 1993 - №11

3. Асипова Н А Общение школьников в многонациональной среде // Советская педагогика - 1991 - №12

4. Болдырев Н.И. Классный руководитель. Изд.2-е.- М.: Просвещение, 1978

5. В.П.Комаров Приоритетные направления воспитания культуры межнационального общения м о л о д е ж и.. // Вестник ОГУ – 1999 №3

6. Гарунов Э Г О формировании национальной и интернациональной позиции учащихся // Советская педагогика -1989 - №10

7. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968.

8. Канцэпцыя выхавання у нацыянальнай школе Беларусі // Настаўніцкая газета -1993 - 5 мая

9. Кочетов А. Кожокорь В. Нет народа лучше другого К проблеме воспитания у школьников культуры межнациональных отношений // Народное образование - 1991 -№8

10. Латыш М. I. Сення. Заўтра. Вечна. Адраджэнне нацыянальных традыцый у выхаванні моладзі // Адукацыя i выхаванне - 1992 -№6

11. Лозка А. Беларускі народны каляндар. Мн.: Полымя 1992

12. Любіць Радзіму // Народная асвета - 1993 №10

Приложение

Практычнае заданне: “План учебно-воспитательной работы классного руководителя”(для 9 – 10 классов)

Асноўныя мэты выхаваўчай работы.

1. Садзейнічанне развіццю прыродных задаткаў і творчага патынцыялу асобы вучня.

2. Выхаванне павагі да закону, развіцце грамадянскай і сацыяльнай адказнасці.

3. Далучэнне вучняў да сістэмы культурных каштоўнасцей, адраджэнне беларускіх абрадаў і святаў.

- Вераснеўская пара -- шмат кругом ва ўсіх дабра (верасень, кастрычнік, лістапад)

Свята “Добры дзень школа” 02.09.2002

Тыдзень ведаў 02.- 07. 09.2002

Свята “Багач” 21.09.2002

Тыдзень міласэрнасці 28.09 – 04.10

Дзень маці – канцэрт віншаванне 13.10

Свята “Пакроў” 14.10

Падрыхтоўка і ўдзел у школьным фестывалі “Спадчына” 01.10 – 30-10

Удзел у школьным фестывалі беларускай нацыянальнай культуры, прысвечанаму 120-годзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. 14.11-25-11.

Абрад “Дзяды” 22.11.2002

Абрад “Восеньскія вячоркі” 27.11.

Тэматычныя класныя гадзіны

Урок ведаў, прысвечаны Якубу Коласу і Янке Купале – песнярам Беларусі.

Наведванне Музея ткацтва.

Гутарка з народнымі майстрамі з Цэнтра нацыянальных культур і рамесел.

Агляд літаратуры “Мая родная мова”.

Сустрэча з кіраўніком літаратурнага аб’яднання “Надзвінне”.

Інфарматыўныя гадзніны

“Дажынкі” – рэспубліканскае свята ўраджаю.

Гарачыя кропкі планеты.

Сення ў свеце.

Мікрадаследаванні

Анкетаванне “Ці ведаешь ты гісторыю роднго краю”.

Вялікую радасць на вуліцу, у хату прынеслі Каляды – зімовыя святы.

Абрад “Юр’еў дзень”

Гульня “Каляды” (адбываецца ў мікрараене школы)

Навагодняя вечарына

Тыдзень прававых ведаў

Святочная праграма, прысвечаная Дню аборонца Айчыны.

Удзел у школьным мітынгу, прысвечанаму Дню аборонцы Айчыны.

Тэматычныя класныя гадзіны

Наведванне выставы пляценых вырабаў з лазы ў Центры нацыянальных культур і рамесел.

Гутарка з супрацоўнікамі краязнаўчага музея “Полацк у XIX стагоддзі”

Славутыя сыны Беларусі – Янка Купала і Якуб Колас.

Сустрэча з удзельнікам вайны ў Аўганістане.

Інфарматыўныя гадзніны

Падзеі раена

Дзень абароны правоў чалавека: нашы правы і абавязкі.

Мікрадаследаванні

Мае адносіны да рэлігіі

“Праводзіны зімы”

Канцэрт-віншаванне да 8 сакавіка.

Абрад “Масленіца”

Акцыя “Дзень зямлі”

Вахта памяці. Канцэрт-віншаванне ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.

Свята “Гуканне вясны”

Свята”Вялікдзень”

Апошні званок.

Тематычныя класныя гадзіны

Нізкі паклон табе, жанчына!

Што мы ведаем пра свята “Саракі”.

Адкуль пайшло свята “Благавешчанне”.

Сустрэча з ветэранамі.

Размова аб светлам дні “Радуніца”

Прагулка “Мой любімый горад”

Інфарматыўныя гадзніны

Маці – самае дарагое ў свеце.

Свята 9 Мая

Мікрадаследаванні

Якім ты хацеў бы бачэць свой родны город.

Список использованной литературы

13. Адзиев А Межнациональные семьи и вопросы воспитания // Советская педагогика 1991 №12

14. Анатольева Н. С. Культура асобы i міжнацыянальныя адносіны / / Адукацыя i выхаванне - 1993 - №11

15. Асипова Н А Общение школьников в многонациональной среде // Советская педагогика - 1991 - №12

16. Болдырев Н.И. Классный руководитель. Изд.2-е.- М.: Просвещение, 1978

17. В.П.Комаров Приоритетные направления воспитания культуры межнационального общения м о л о д е ж и.. // Вестник ОГУ – 1999 №3

18. Гарунов Э Г О формировании национальной и интернациональной позиции учащихся // Советская педагогика -1989 - №10

19. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968.

20. Канцэпцыя выхавання у нацыянальнай школе Беларусі // Настаўніцкая газета -1993 - 5 мая

21. Кочетов А. Кожокорь В. Нет народа лучше другого К проблеме воспитания у школьников культуры межнациональных отношений // Народное образование - 1991 -№8

22. Латыш М. I. Сення. Заўтра. Вечна. Адраджэнне нацыянальных традыцый у выхаванні моладзі // Адукацыя i выхаванне - 1992 -№6

23. Лозка А. Беларускі народны каляндар. Мн.: Полымя 1992

24. Любіць Радзіму // Народная асвета - 1993 №10


←предыдущая следующая→  
1 2 3 4 5 Copyright © 2005—2007 «Mark5»